No module Published on Offcanvas position
Image

Handmade

Altijd leuk verpakt

Veilig online betalen

Algemene voorwaarden

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product door de koper. Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product als er schade is ontstaan aan een product bij vervaardiging bij Snoetepetoet. Eigenaar van het product moet zelf regelmatig controleren op gebreken die op kunnen treden bij gebruik.

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 7 - Klachtenregeling
Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, hoort Snoetepetoet dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@snoetepetoet.nl. Snoetepetoet zal je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klacht is ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen 7 dagen een bevestiging van je klacht en laten we weten wanneer je een inhoudelijk antwoord kunt verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 8 - Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die Snoetepetoet met je sluit, is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Midden Nederland bevoegd.

KVK nr. 82394687
BTW: NL001551101B16